جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طراحی سایت | سئو | ui & ux | مشاوره | پشتیبانی

معرفی زبان HTML

HTML یا HyperText Markup Language (زبان مشخصه‌گذاری هایپرمتن) یک زبان برنامه‌نویسی نشانه‌گذاری است که برای ساختاردهی و نمایش اطلاعات در وب‌سایت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. HTML از تگ‌ها (tags) برای تعریف عناصر مختلف صفحات وب استفاده می‌کند و این تگ‌ها با استفاده از نمادهای < و > شناسایی می‌شوند.

مهمترین وظیفه HTML در وب به عنوان یک زبان نشانه‌گذاری، ایجاد ساختار اولیه صفحات وب است. همچنین، HTML به وبگاه‌ها امکان ارتباط با سایر زبان‌ها و فایل‌ها مانند CSS (برای استایلدهی) و JavaScript (برای افزودن امکانات پویا) را می‌دهد.

در زیر یک نمونه ساده از کد HTML قرار داده شده است:

در این کد:

– <!DOCTYPE html>: این دستورالعمل به مرورگر اطلاع می‌دهد که از نسخه HTML5 استفاده می‌شود.
– <html>: این تگ شروع و پایان یک سند HTML را مشخص می‌کند.
– <head>: این تگ مشخصات سند را شامل می‌شود، مانند عنوان صفحه (<title>).
– <body>: این تگ محتوای واقعی صفحه را حاوی می‌کند، از جمله عناصری مانند عنوان‌ها (<h1> و <p>) و لیست‌ها (<ul> و <li>).

HTML ابزار اساسی برای توسعه وب و ایجاد ساختار صفحات وب است و با استفاده از این زبان، می‌توانید اطلاعات متنی، تصاویر، لینک‌ها و سایر عناصر را در صفحات وبتان ایجاد کنید.

انواع تگ در زبان HTML


در زبان HTML (Hypertext Markup Language)، تگ‌ها (Tags) برای تعریف و ساختاردهی محتوا در صفحات وب استفاده می‌شوند. هر تگ با یک نشان «<» شروع شده و با یک نشان «>» به پایان می‌رسد. در زیر نمونه‌هایی از تگ‌های متداول در HTML آورده شده است:

1. تگ HTML:


html
<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>
<title>عنوان صفحه</title>
</head>
<body>
<!– محتوای صفحه در اینجا قرار می‌گیرد –>
</body>
</html>

2. تگ هدر و تگ‌های عنوان:


html
<h1>عنوان اصلی</h1>
<h2>عنوان فرعی</h2>
<!– تا h6 برای عنوان‌های کوچک‌تر –>

3. تگ پاراگراف:


<p>متن پاراگراف</p>

4. تگ تصویر:


<img src=”path/to/image.jpg” alt=”توضیح تصویر”>

5. تگ لینک:


<a href=”https://example.com”>لینک مثال</a>

6. تگ لیست (Ordered List و Unordered List):

<ul>
<li>مورد یک</li>
<li>مورد دو</li>
</ul>

<ol>
<li>مورد یک</li>
<li>مورد دو</li>
</ol>

7. تگ فرم (Form):


<form action=”/submit” method=”post”>
<label for=”username”>نام کاربری:</label>
<input type=”text” id=”username” name=”username”>

<label for=”password”>رمز عبور:</label>
<input type=”password” id=”password” name=”password”>

<input type=”submit” value=”ارسال”>
</form>

8. تگ جدول:


<table>
<thead>
<tr>
<th>سرستون ۱</th>
<th>سرستون ۲</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سلول ۱</td>
<td>سلول ۲</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9. تگ تعلیق:


<!– این یک تعلیق است –>

این تگ‌ها تنها نمونه‌هایی از تگ‌های HTML هستند و زبان HTML دارای تعداد بسیاری از تگ‌ها و ویژگی‌هاست که مورد استفاده در ایجاد صفحات وب قرار می‌گیرند.

enemad-logo